background
Välkommen till mina flygsimulatorsidor!
Home > Mina projekt > Simple Cockpit > FSUIPC

FSUIPC

HIDmacros kan sända och läsa från FSUIPC. Detta är det enda sättet om man vill använda HIDmacros i hop med FS9. På mitt tangent bord har jag en funktion som går via FSUIPC och LUA till FSX.

För att kunna använda FSUIPC till detta krävs betalversionen av FSUIPC. Om man börjar med att bygga ut flygsimulatorn med flera knappar av olika slag så är FSUIPC oumbärlig. Betalversionen har en hel massa andra funktioner också. Ta först hem gratisversionen, som förresten är densamma som betalversionen. För att få betalversionen köper man ett registreringsnummer.

FSUIPC finns på Peter Dowsons webbsite.

Betalversionen finns på SimMarket

När FSUIPC har installerats så finns en dokumentfolder med flera pdffiler, både för FSUIPC och för LUA. LUA är integrerat med FSUIPC men måste programmeras för sig.På ett av mina flygplan CL215 finns en funktion på en varningstablå. Den skall återställas strax efter att man börjat starten. Det går endast med musen. Det finns alltså ingen färdig event i SimConnect. Det användes lokala variabler i xml-gaugen för detta. För att få reda på vilken variabel det är och vad den skall sättas till så finns det en tutorial på Simflight för detta.

Då fann jag att det är variabeln "L:MasterCaution" och den skall sättas till '0' (noll).

Detta görs genom att programmera LUA. Detta i nästa kapitel.