background
Välkommen till mina flygsimulatorsidor!
Home > Installation av simulatorn > Installation av FSX > Installation på Windows7

Installation på Windows7

Installation av FSX på en Win7 dator.

Ev. också på en Win8 dator.

På Win7 är det någon sorts bug i Win7 som gör att nedan beskrivna installationsmetod gör att FSX blir installerat på ett bra sätt.

OBS! Det är extremt viktigt att starta om datorn efter varje moment samt att starta och flyga en flygning after varje delinstallation.
Sist jag installerade min FSX fick jag installera om tre gånger för jag hade glömt ett moment här och där.
Gör en egen checklista för installationen och följ den till 100%.

Kolla ett dokument hos PMDG: http://support.precisionmanuals.com/kb/a87/how-to-uninstall-and-reinstall-fsx.aspx

Viktigt att få bort gammal FSX innan ny installeras.

======== STARTA GRUNDINSTALLATIONEN ===========

-Restart Computer

-Install FSX. Helst på en egen disk ex. F:\FSX eller ett eget nytt biblitok C:\fsx.
-Create and fly a Default Flight. C172 at EGLC London City rwy 28 clear sky

-Restart Computer
-Install ny terrain.cfg  från AVSIM, http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=93289  eller sök på filnamnet: fsx_modified_terrain_cfg.zip  
-Load and fly the default flight

-Restart Computer  
-Install SP1
-Load and fly the default flight

-Restart Computer
-Install antingen SP2 eller Accelerator >> är SP2 installerat kommer Accelerator att kräva dess avinstallering
-Load and fly the default flight
-lägg in en ev. uppdaterad Standard.XML

-Restart Computer
-Load and fly the default flight
-ta en säkerhetskopia på hela FSX installationen
-skapa en återställningspunkt

======== SLUT PÅ GRUNDINSTALLATIONEN ===========

-Install något tillägg
-Load and fly the default flight
-Restart the computer

-Install nästa tillägg
-Load and fly the default flight
-Restart the computer

O.S.V.


====== Eventuellt ========
-Restart Computer
-Tweak fsx.cfg på http://www.venetubo.com/fsx.html
-Load and fly the default flight

====== Slut ========