background
Välkommen till mina flygsimulatorsidor!
Home > Installation av simulatorn > Installation av FS2004 FS9 > En folder från 4 CD

En folder från 4 CD

 

På flera ställen på nätet finns instruktioner om hur man gör om de 4 CD-skivorna till en ny stor folder med hela FS9 installationen.

Bl.a. här https://www.avsim.com/forums/topic/268282-installing-fs9-from-a-usb-flash-drive/

Är det ingen CD-läsare på den dator du vill installera FS9 på så gör på följande sätt.

Du måste ha tillgång till en dator med CD-läsare.

Skapa en folder på datorn med namn som du själv väljer. T.ex. 'FS9new'.

Nu skall innehållet på  de 4 CD-skivorna kopieras över till den skapade foldern. Och detta skall ske på följande sätt och i följande ordning.

Först: kopiera över allt innehåll från skiva 4 till den nya foldern.

Två: kopiera över allt innehåll från skiva 3 till den nya foldern. Befintliga filer från skiva 4 i den nya foldern skall skrivas över.

Tre: kopiera över allt innehåll från skiva 2 till den nya folder. Befintliga filer i foldern skall skrivas över.

Fyra: kopiera över allt innehåll från skiva 1 till den nya foldern och skriv över befintliga filer.

Det är viktigt att kopieringen sker i ovan nämn ordning och att filer i foldern skrivs över efter hand.

Kopiera nu över hela foldern till en USB sticka. Kör sedan setup.exe från stickan i den maskin där simulatorn skall installeras.